Příběhy sucha je výuková webová stránka zabývající se problematikou vysychání krajiny na jižní Moravě. Stránka je rozdělena na vědomostní databázi a příběhovou část zaměřenou na dětské publikum (10 – 15 let), která je určená především pro výuku ve školách či zájmových kroužcích. Kromě faktických údajů, které byly sbírány v terénu a zpracovávány pro web po dobu cca 3 let, přináší web několik krátkých příběhů, které mají za cíl upozornit na problematiku zábavnou cestou. Ze stejného důvodu je součástí webu také jednoduchá, logická minihra. Projekt vznikal pro Karlovu univerzitu.

design a grafika: Matyáš Trnka

kódování: Josef Duda

scénář: Hynek Trojánek

vedoucí projektu: Markéta Zandlová

voiceover: Halka Třešňáková

záznam hlasu: Sleepwalker, s. r. o.

účastníci projektu: Univerzita Karlova (FHS), Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

webová stránka projektu: www.pribehysucha.cz

Jeden svět 2023
Jeden svět 2022