• Praha ! – výstava k filmu
  • Výstava ke krátkému filmu Praha! ve Ztichlé klice v Praze. Kromě filmu samotného byly vystaveny původní výtvarné studie, doprovodné videoinstalace, objekty.

    2016

    Jiří Brdečka 100 let
    Trnkova Zahrada 2