Kominík, návrh loutky, modelovací hmota, 2009

Rádce
Křehká – kniha snů