Rádce, barvená modelovací hmota, 20cm, 2009

Šneci
Kominík